เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิฮาคูโฮโด (Hakuhodo Foundation) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2513 โดยบริษัทโฆษณา Hakuhodo

มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เรากำลังก้าวสู่ปีที่ 50 ในปี พ.ศ. 2563 (เด็ก x ภาษา x การศึกษา) เป็นเป้าหมายสำคัญของเรา ด้วยพลังของภาษา เราจะเชื่อมโยงกับสังคมผ่านวิสัยทัศน์แห่งอนาคต และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ รวมถึงการสร้างค่านิยมคุณค่าใหม่ และการสนับสนุนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โปรแกรม

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งมูลนิธิฮาคูโฮโด เราได้สร้างโครงการเพื่อสนับสนุน การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 3 โปรแกรม คือ

  • ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น มอบโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่นสำหรับคุณครูที่สอน ภาษาญี่ปุ่นในหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศไทย
  • เงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา มอบเงินบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการวิจัยด้านภาษาญี่ปุ่นใน มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยที่มีการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและการฝึกอบรมครู
  • รางวัลและการประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มอบรางวัลแด่บุคคลและองค์กรที่มีส่วนสนับสนุนหรือมีส่วนในการเผยแพร่และสร้าง ความก้าวหน้าของการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและความบันเทิงทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในประเทศไทย สำหรับรายละเอียดของโปรแกรมโปรดดูด้านล่าง

ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น

คลิก

เงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา

คลิก

รางวัลและการประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

คลิก


สาร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองได้ตามความพร้อมและความสนใจของผู้เรียน ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศที่สองที่นักเรียนให้ความสนใจเรียนในลำดับต้นๆ...”

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

" ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา นับว่าประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีในด้านต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน ทั้งความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม อันมีจุดเริ่มต้นมาจากการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในระดับ พื้นฐานทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติ..."

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

" ประเทศไทยมีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นประมาณ 180,000 คน มากเป็น อันดับที่ 5 ของโลก (ข้อมูลจากการสำรวจโดยเจแปนฟาวน์เดชั่นในปี 2018) ร้อยละ 80 ของจำนวนดังกล่าวเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย..."

สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT)

" สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) เป็นสมาคมที่มีสมาชิกเป็นอาจารย์สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชาวไทยในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา ฯลฯ ราว 300 คน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของสมาคม..."

ข่าวสาร

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์
เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)