ข่าวสาร

ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

มูลนิธิฮาคูโฮโดขอขอบพระคุณอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทางสำนักงานโครงการจะติดต่อไปยังผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ทางอีเมลเพื่อแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันเวลาดังต่อไปนี้ วันเวลาในการคัดเลือกรอบที่ 2 วันที่ 18 ตุลาคม 2565 (วันอังคาร) 13:00-15:00 น. (เวลาไทย) วันที่ 19 ตุลาคม 2565 (วันพุธ) 13:00-15:00 น. (เวลาไทย) วันที่ 20 ตุลาคม 2565 (วันพฤหัสบดี) 13:00-15:00 น. (เวลาไทย) เกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติม ทางสำนักงานโครงการจะติดต่อไปยังผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ทางอีเมลในภายหลัง ※โปรดตรวจสอบอีเมลจากมูลนิธิฯทั้งในกล่องจดหมายเข้า สแปม จดหมายขยะ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ ทั้งนี้ จะไม่มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ และขอสงวนสิทธิ์ในการตอบข้อซักถามเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับผลการคัดเลือก

อ่านต่อ

ปิดรับสมัครโครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

ปิดรับสมัครโครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2” แล้ว  ทางมูลนิธิฮาคูโฮโดขอแจ้งการปิดรับสมัครและขอขอบพระคุณอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มูลนิธิฯจะติดต่อไปยังผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ทางอีเมลในช่วงกลางเดือนกันยายน 2565  โดยจะไม่มีการคัดผู้ที่ผ่านการคัดเลือกออกในรอบที่ 2 อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 สามารถยื่นส่งวีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นบรรยากาศในชั่วโมงเรียนให้ทางมูลนิธิฯพิจารณาเพิ่มเติมได้ *รายละเอียดเกี่ยวกับวีดิทัศจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ช่วงต้นเดือนกันยายน 2565

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อโรงเรียนและผู้ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยครั้งที่ 1!

ประกาศรายชื่อโรงเรียนและผู้ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยครั้งที่ 1! ☆ผู้ได้รับทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น 31ท่าน ☆สถาบันที่ได้รับเงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา 10 แห่ง ☆ผู้ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 7 ท่าน ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและผู้ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยครั้งที่ 1 ได้ที่นี่! https://www.hakuhodo-jplang.org/download/qualified_list_th.pdf

อ่านต่อ

ขยายกำหนดเวลารับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

กำหนดเวลาปิดรับสมัคร: 16 กรกฏาคม 2565 ประกาศขยายกำหนดเวลารับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ตามที่มูลนิธิฮาคูโฮโดได้ประกาศรับสมัครครูอาจารย์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการ “ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2” โดยมีกำหนดการปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นั้น ทางมูลนิธิ ฯ พิจารณาเห็นแล้วว่าด้วยเหตุผลหลายประการ จึงเห็นควรให้ขยายกำหนดเวลาในการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 16 กรกฏาคม 2565 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการติดต่อสมัครจากท่าน

อ่านต่อ

ประกาศเกี่ยวกับคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1

มูลนิธิฮาคูโฮโดขอขอบพระคุณอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ขณะนี้ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกรอบที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว และทางมูลนิธิฯจะติดต่อไปยังผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางอีเมล ภายในวันที่ 13 – 15 กันยายน 2564 เพื่อแจ้งให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นเอกสารแฟ้มสะสมผลงานครูสำหรับการคัดเลือกรอบที่ 2 ※โปรดตรวจสอบอีเมลจากมูลนิธิฯทั้งในกล่องจดหมายเข้า สแปม จดหมายขยะ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ ทั้งนี้ จะไม่มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ และขอสงวนสิทธิ์ในการตอบข้อซักถามเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับผลการคัดเลือก

อ่านต่อ

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์
เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)