เรื่องใบอนุญาตเข้าร่วมการอบรมจากผู้อำนวยการโรงเรียน

มูลนิธิฮาคูโฮโดขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงว่าด้วยเรื่องใบอนุญาตเข้าร่วมการอบรมจากผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อยื่นเอกสารสมัคร โดยนับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องแนบใบอนุญาตเข้าร่วมการอบรมจากผู้อำนวยการเมื่อยื่นเอกสารสมัคร 

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมจะต้องส่งเอกสารฉบับนี้ให้กับสำนักงานในภายหลัง 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการติดต่อสมัครจากท่าน


Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์
เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)