ปิดรับสมัครโครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

ปิดรับสมัครโครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น
ขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2” แล้ว  ทางมูลนิธิฮาคูโฮโดขอแจ้งการปิดรับสมัครและขอขอบพระคุณอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 

มูลนิธิฯจะติดต่อไปยังผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ทางอีเมลในช่วงกลางเดือนกันยายน 2565  โดยจะไม่มีการคัดผู้ที่ผ่านการคัดเลือกออกในรอบที่ 2 อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 สามารถยื่นส่งวีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นบรรยากาศในชั่วโมงเรียนให้ทางมูลนิธิฯพิจารณาเพิ่มเติมได้

*รายละเอียดเกี่ยวกับวีดิทัศจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ช่วงต้นเดือนกันยายน 2565


Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์
เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)