ข่าวสาร

ประกาศเกี่ยวกับคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1

มูลนิธิฮาคูโฮโดขอขอบพระคุณอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ขณะนี้ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกรอบที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว และทางมูลนิธิฯจะติดต่อไปยังผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางอีเมล ภายในวันที่ 13 – 15 กันยายน 2564 เพื่อแจ้งให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นเอกสารแฟ้มสะสมผลงานครูสำหรับการคัดเลือกรอบที่ 2 ※โปรดตรวจสอบอีเมลจากมูลนิธิฯทั้งในกล่องจดหมายเข้า สแปม จดหมายขยะ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ ทั้งนี้ จะไม่มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ และขอสงวนสิทธิ์ในการตอบข้อซักถามเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับผลการคัดเลือก

อ่านต่อ

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Hakuhodo foundation ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์
เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)